Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków w sprawie dofinansowań ze śroków PFRON.

Dofinansowania udzielane są osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie miasta stołecznego Warszawa.

Szczegółowych informacji dotyczących sposobu ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON, procedur można uzyskać w siedzibie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5 (obok metra Ratusz Arsenał) tel.: 22 831-44-40; 22 620-66-03; 22 620-66-04 oraz na stronie internetowej Centrum pod adresem www.scon.waw.pl