Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie ma swoja siedzibę w Spolecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych

- przy ul. Andersa 1, jest instytucją rozpatrującą sprawy mieszkańców Warszawy, którzy ubiegają się o:

• orzeczenie o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia
• orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych legitymacje osób niepełnosprawnych
• legitymacje osób niepełnosprawnych