2 maja 2014r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ,,Ośrodka Nowolipie” w zamian za 3 maja 2014r. (święto przypadające w sobotę). Koordynatorzy Programu AON w tym dniu nie pracują a usługi asystenckie będą realizowane w ograniczonym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu od 5 maja między godziną 8:00 a 18:00.

Wszystkim życzymy miłego oraz pogodnego weekendu majowego.