W niedzielę 8 czerwca w Parku im. Gen. Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 już po raz ósmy odbył się "Wolski Korowód – przegląd ofert pomocowych publicznych i pozarządowych".

Podczas upalnego popołudnia blisko 80 organizacji oraz instytucji zaprezentowało swoje oferty pomocowe skierowane dla mieszkańców naszego miasta. Wśród zaproszonych instytucji nie mogło zabraknąć stanowiska ,,Ośrodka Nowolipie”.

W namiocie ,,Ośrodka Nowolipie” można było uzyskać szczegółowe informacje dotyczące usług asystentów osób niepełnosprawnych a także bogatej oferty Ośrodka skierowanej do seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękujemy organizatorom Wolskiego Korowodu Integracyjnego za zaproszenie, mieszkańcom Warszawy za liczne przybycie do Parku Sowińskiego oraz stworzenie cudownej atmosfery. Do zobaczenia za rok!

 

Pracownicy  promujący w namiocie usługi ,,Ośrodka Nowolipie"

Pracownicy  promujący w namiocie usługi ,,Ośrodka Nowolipie"

Dwie uśmiechnięte asystentki promujące usługi asystenta osoby niepełnosprawnej

Dwie uśmiechnięte asystentki promujące usługi asystenta osoby niepełnosprawnej