1 sierpnia 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił KARTĘ PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Czytaj więcej: Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków w sprawie dofinansowań ze śroków PFRON.

Czytaj więcej: Dofinasowanie ze środków PFRON

Do podstawowych obszarów działalności WCPR należy: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, wspieranie rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków tych rodzin i placówek opiekuńczo – wychowawczych a także pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz integracja uchodźców.

Czytaj więcej: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie ma swoja siedzibę w Spolecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej: Orzecznictwo