Uprzejmie informujemy, że 20 czerwca (piątek) składanie zamówień oraz kontakt telefoniczny z koordynatorami Programu AON będzie możliwy w  godzinach 09:00-15:00. nr tel 22 887 33 20

2 maja 2014r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ,,Ośrodka Nowolipie” w zamian za 3 maja 2014r. (święto przypadające w sobotę). Koordynatorzy Programu AON w tym dniu nie pracują a usługi asystenckie będą realizowane w ograniczonym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu od 5 maja między godziną 8:00 a 18:00.

Wszystkim życzymy miłego oraz pogodnego weekendu majowego.

1 sierpnia 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił KARTĘ PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Czytaj więcej: Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków w sprawie dofinansowań ze śroków PFRON.

Czytaj więcej: Dofinasowanie ze środków PFRON

Do podstawowych obszarów działalności WCPR należy: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, wspieranie rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków tych rodzin i placówek opiekuńczo – wychowawczych a także pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz integracja uchodźców.

Czytaj więcej: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie