Wydrukuj 

Program skierowany jest do osób pełnoletnich. Warunkiem stałej współpracy z Programem jest posiadanie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub grupy inwalidzkiej ( I, II ) lub orzeczenia o całkowitej / częściowej niezdolności do samodzielnej egzystencji / pracy.

Usługa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej realizowana jest na terenie m.st. Warszawy.

Klienci zgłaszają się osobiście (ul. Sokołowska 10), telefonicznie tel. 22-887-33-20 lub za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Za zgodą i wiedzą osoby niepełnosprawne mogą być zgłoszone przez rodzinę, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe.

Usługi asystenckie realizowane są 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 22.00.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia ze względu na brak wolnego asystenta, koordynator powiadamia osobę niepełnosprawną i uzgadnia z nią inny termin realizacji zadania.

Jedno środowisko (rodzina) może korzystać z pomocy Programu w podstawowym czasie usługi w wymiarze 1 godziny, do sześciu godzin w tygodniu.

Opłata za usługę pobierana jest przez Asystenta z góry za pokwitowaniem KP. Wynosi 1 zł za 1 godzinę i 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.) ponosi osoba korzystająca z usługi, z wyjątkiem opłat za korzystanie przez asystenta z komunikacji miejskiej.

Podstawą wykonania usługi jest KARTA REALIZACJI ZADANIA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Klient jest zapoznawany z Regulaminem Realizacji Programu AON. Jego znajomość potwierdza własnoręcznym podpisem. W sytuacjach szczególnych, w imieniu osoby niepełnosprawnej, zapoznanie z zakresem czynności asystenta potwierdza osoba uprawniona.

W systemie tygodniowym i miesięcznym asystent rozlicza się finansowo i merytorycznie z wykonanych zadań.

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych czas i miejsce realizacji usług AON mogą być zmieniane, a wymiar pomocy indywidualnie dostosowywany do potrzeb klienta.

Realizacja zadania w formule projektu pilotażowego dopuszcza możliwość zatrudnienia do wykonania obowiązków AON osoby posiadające ukończone szkolenie w tym zakresie organizowane przez podmioty specjalizujące się w tej tematyce.

Asystent osoby niepełnosprawnej posiada ubezpieczenie OC.

Osoba korzystająca z usługi ma prawo zgłaszać swoje uwagi, dotyczące usługi do Dyrektora „Ośrodek Nowolipie” lub koordynatorom Programu.